Ludwig von Mises: Az Aranyalapról

Egyedül az aranyalap képes a pénz vásárlóértékét függetleníteni a különböző kormányok, diktátorok, politikai pártok, valamint érdekcsoportok ambícióitól és ténykedéseitől. Egyedül az aranyalap az amit a 19. század szabadságszerető vezetői (a képviseleti kormányzat, az egyéni szabadságjogok, és az általános jólét bajnokai) "valódi" pénznek neveztek.

Planning for Freedom, p. 185

"Az aranyalappal szembeni ellenszenv egy téveszméből fakad. Abból a téveszméből, amely szerint mindenható kormányok képesek apró papírfecnikből jólétet teremteni."

Human Action, p. 396

"Az aranyalap használata esetén az arany pénz és a pénz arany. Ebben az esetben teljesen lényegtelen, hogy a törvényhozás egyedül a kormány által kibocsájtott aranyérméket nyilvánítja-e törvényes fizetőeszköznek vagy sem. Az egyedüli dolog ami számít az az, hogy ezek az érmék tartalmaznak egy adott mennyiségű aranyat, illetve az, hogy akármelyik aranyrúd aranyérmévé formálható. Az aranyalap idején a dollár és a font pusztán megjelölései voltak egy adott mennyiségű aranynak, melyek csupán igen kis mértékben térhettek el a törvények által precízen meghatározott mértéktől."

Human Action, p. 425; pp. 428–29

"Az aranyalapra való visszatérés nem függ semmilyen különösebb anyagi előfeltételtől. Az aranyalapra való visszatérés egy ideológiai probléma. Elérése csupán egy dologtól függ: annak elfogadásától, hogy a pénz mennyiségének növelése nem képes jólétet teremteni - az csupán illúzió."

Economic Freedom and Interventionism, p. 86

"Bármely nemzet, legyen gazdag vagy szegény, erős vagy gyenge, bármelyik percben újra visszatérhetne az aranyalapra."

Omnipotent Government, p. 252

"Az aranyalapnak van egy hatalmas erénye: a pénz mennyisége az aranyalap mellett független a különböző politikai pártok és kormányok intézkedéseitől. Ez az aranyalap egyik előnye - egyfajta védelem az ész nélkül költekező kormányok ellen."

Economic Policy, p. 65

"Az aranyalap használatának kiválósága azon a tényen nyugszik, hogy az arany értékének alakulása független a különféle politikai manipulációktól."

On the Manipulation of Money and Credit, p. 90

"Az aranyalap használatának kiválósága abban rejlik, hogy a pénz vásárlóerejének meghatározását függetlenné teszi a kormányok és politikai pártok intézkedéseitől."

The Theory of Money and Credit, p. 456

"Egyedül a klasszikus "ortodox' aranyalap képes valóban hatékony eszközként szolgálni a kormányok inflációs törekvései ellen. Enélkül az eszköz nélkül az összes többi alkotmányos biztosíték hiábavaló."

The Theory of Money and Credit, p. 495

"Az aranyalapot a kormányok szánt szándékkal szabotálták és szabotálják továbbra is."

Planning for Freedom, p. 185

"Az aranyalap nem bukott meg. A kormányok szándékosan törölték el, hogy ezáltal megágyazhassanak inflációs politikájuknak. A kényszerítés és elnyomás komor rendszerének teljes köre szükségeltetett ahhoz, hogy az aranyalapot eltöröljék - rendőrök, vám és pénzügyőrök, büntető bíróságok, börtönök, néhány országban még kivégzőtisztek is. Ígéreteket szegtek, retroaktív törvények születtek, alkotmányos rendelkezéseket és jogokat tagadtak meg nyíltan. Mindeközben írók hadai magasztalták a kormányok tetteit és ujjongva üdvözölték a papírpénz korának eljövetelét."

The Theory of Money and Credit, p. 461

"Emberek azért támadták az aranyalapot, mert helyettesíteni kívánták a szabad kereskedelmet a nemzeti autarkiával*, a békét a háborúval, a szabadságot a totalitárius kormányok mindenhatóságával."
*az a gazdasági politika, amely valamely állam nemzetgazdaságának más országoktól való teljes függetlenítésére irányul

Human Action, p. 397

"Mindazok, akik a múltban szabotálni kívánták a jólét, a béke, a szabadság és a demokrácia felé haladást félve tekintettek az aranyalapra, és nem csupán annak gazdasági jelentősége miatt. Szemükben az aranyalap szimbolizálta mindazt az eszmét és politikát, amelyet el kívántak pusztítani."

Human Action, p. 470; p. 473

"Az aranyalap volt az alapja a kapitalizmus korának, az egyre növekvő jólét, szabadság, valamint politikai és gazdasági demokrácia korszakának. A szabad kereskedelem pártolóinak szemében az aranyalap fő erénye abból állt, hogy az arany egy nemzetközi standard volt, egy olyan tulajdonság amit a nemzetközi kereskedelem illetve a nemzetközi pénz és tőke tranzakciók megköveteltek. Az aranyalap volt az a csereeszköz, amellyel a nyugati iparosodás illetve a nyugati tőke a föld legtávolabbi pontjaira is eljuttatta a nyugati civilizációt, ledöntve a régi korok előítéleteit és babonáit, elvetve az új élet és jólét magvait, felszabadítva az emberek elméit, miközben mindaddig hallatlan gazdagságot teremtett. Az aranyalap követte végig a nyugati liberalizmus által megvalósult példátlan és diadalmas fejlődést, amely készen állta arra, hogy az összes nemzetet békés együttműködésben egyesítse."

Human Action, pp. 469–70; pp. 472–73
https://mises.org/library/quotable-mises-0Régebbi Posztok Újabb Posztok