Kezdettől fogva rendelkeztünk az oltással - egyszerűen nem volt szabad beadatnod

szabadság

Kevesen veszik észre, hogy a COVID-19 elleni Moderna vakcina - amelyet az FDA (az amerikai Food and Drug Administration, magyarul Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) végül "rendkívül hatékonynak" nyilvánított és amelyet most amerikaiaknak osztanak ki - valójában közel egy éve rendelkezésre áll.

De a kormány nem engedte, hogy beadják.

Az oltást, az orvostudomány diadalát, amelyet mRNS-1273 néven ismerünk, egyetlen hétvégén tervezték meg, mindössze két nappal azután, hogy a kínai kutatók 2020. január 11-én közzétették a vírus genetikai kódját.

A világjárvány teljes időtartama alatt, miközben százezrek haltak meg, és a világgazdaságot lezárások tették tönkre, ez a rendkívül hatékony oltóanyag rendelkezésre állt.

De neked és az összes embernek aki meghalt, a kormány megtiltotta, hogy beadják.

Vannak, akik azt állítják, hogy az FDA "életeket ment" azáltal, hogy évekig sőt gyakran évtizedekig tartó, milliárd dolláros orvosi vizsgálati eljárásokkal fékezi az orvosi innovációt.

Ami hiányzik itt az a nyilvánvaló ellenpont - Hány életet áldozott fel az FDA a betegség miatt mindeközben?

A COVID-19 esetében tudjuk a választ: eddig több mint 300 000 haláleset történt az Egyesült Államokban és ez a szám ma is folyamatosan növekszik.

Miért késett ez az oltás egy teljes évig? Mivel az FDA megtiltotta a gyors "kihívásos kísérleteket" - ahol az önkénteseknek beadják az oltást, majd laboratóriumban teszik ki magukat a vírusnak, ahelyett, hogy kínzó hónapokat várnának, hogy lássák, hányan kapják el a vírust "a való világban".

A kihívásos kísérletek hetek alatt bebizonyították volna a vakcina hatékonyságát. De az FDA túl magasnak tartotta az önkéntesek kockázatát.

De miért? Miért tartják a tomboló járvány által okozott "természetes" halálesetek százezreit az FDA-nál elfogadhatónak - miközben a legrosszabb esetben várható egy vagy két haláleset halvány lehetőségét a jól informált, oltást tesztelő önkéntesek körében nem tartják elfogadhatónak?

Nincs racionális válasz. A tragikus igazság az, hogy egy olyan orvosi bürokrácia uralkodik felettünk, amely inkább emberek százezreinek halálát engedi meg, mintsem hogy szembesüljön bármilyen kritikával a gyorsított oltási kísérlet engedélyezése miatt.

Ezzel szemben egy szabad társadalomban, közvetlenül az oltás létrehozása után, az önkénteseknek megengedték volna, hogy részt vegyenek a kísérletekben. A vizsgálatokat vagy maga az oltóanyaggyártó cég, vagy valószínűbb, hogy harmadik féltől származó orvosi szakértők végezték volna el, hogy megszüntessék az eredmények elfogultságával kapcsolatos aggályokat.

Az önkéntesek első kis csoportját beolttották volna, majd kitették volna a vírusnak. Ha az oltás biztonságosnak és hatékonynak tűnt volna, akkor egy nagyobb csoportot oltottak volna be.

Ahogy a korábbi csoportok eredményei sikeresnek bizonyultak, a következő csoport önkénteseinek száma növekedett volna. Hétről hétre a csoportok egyre nagyobbak lettek volna, csak néhány hónap elteltével - ahelyett, hogy az FDA "való világ" módszerével közel egy évet vártunk - a vizsgálatok befejeződhettek volna.

Ez azt jelenti, hogy 2020 márciusában vagy áprilisában - az Egyesült Államokban a COVID által elkövetett első halálesetek és bezárások helyett - széles körű oltást kaphattunk volna, ami gyors nyáj immunitásához vezetett volna, és megállította volna a járványt.

De ez az út csak egy szabad társadalomban lett volna lehetséges.

Ehelyett van egy FDA, amelyet kormányerő támogat, és amely egy évre kihúzza a tesztelési folyamatot és diktálja az orvosi intézkedéseket, miközben a halál és a gazdasági pusztulás tombol az országban.

Egy szabad társadalomnak ezzel szemben egy minimális kormánya lenne - olyan, amely békén hagyná ez embereket, és amely csak azért létezne, hogy megvédje az emberek jogait a fizikai erőszakkal és csalással szemben.

Egy ilyen kormánynak nem lenne FDA-ja, amely lelassítaná az orvosi fejlesztéseket. A gyógyszergyárak szabadon kitalálhatnák az új kezeléseket a lehető leggyorsabban, a fogyasztók pedig szabadon kipróbálhatnák őket - miközben polgári és büntetőjogi szankciók védik őket minden olyan társaság ellen, amely kárt okozott vagy csalást követett el.

Nincs szükség egy csiga lassúságú, saját magát védő, innovációt lassító bürokráciára.

Ez majdnem tautológia, de ebben az összefüggésben érdemes megjegyezni: az emberek, ha szabadon hagyják őket, definíció szerint a legjobb belátásuk szerint fognak cselekedni. Ha engedték volna, hogy azt tegyék, amit a legjobbnak gondolnak, akkor a szabad önkéntesek már 2020 áprilisában bebizonyították volna a Moderna vakcina biztonságosságát és hatékonyságát, ezzel véget vetve a világjárványnak.

A kormány viszont - az erő használatára vonatkozó monopóliuma által meghatározott entitás - csak az emberek szabad cselekvését zavarhatja meg. Csak annyit tehet, hogy megakadályozhatja az egyéneket abban, hogy azt cselekedjék, amit a legjobbnak gondolnak, és/vagy arra kényszerítheti az egyéneket, hogy azt cselekedjék, ami szerintük nem a legjobb.

A COVID-19 járvány esetében a kormány mindkettőt megtette: (a) az FDA-n keresztül erőszakkal megakadályozta az embereket abban, hogy önként kipróbálhassanak egy rendkívül hatékony vakcinát, amely a világjárvány kezdete óta létezett; és (b) arra kényszerítette az embereket, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem gondoltak a legjobbnak - például bezáratták vállalkozásaikat.

Ennek eredményeként a gazdaság oly mértékben károsult, hogy évek, ha nem is évtizedek lesznek szükségesek a kilábaláshoz, és emberek százezreire kényszerítették, hogy otthon üljenek, várjanak és haljanak meg.

Írta: Phillip Steele.

Eredetileg megjelent: fee.orgRégebbi Posztok Újabb Posztok