Hogyan kezdődött a „Rabló bárók” mítosza - és miért maradt fent mind a mai napig?

egyesült államok kapitalizmus szabadság történelem

A kapitalizmus működött... nekünk mégis azt tanították, hogy nem...

Azért tanulmányozzuk történelmet, hogy tanuljunk belőle. Ha fel tudjuk fedezni, hogy mi működött a múltban, és mi nem, bölcsen felhasználhatjuk ezen ismereteket arra, hogy egy jobb jövőt hozzunk létre. Az amerikai ipar felemelkedésének tanulmányozása azért fontos, mert ebből megtanulhatjuk, hogy az Egyesült Államok hogyan vált a világ vezető gazdasági hatalmává.

A szabad piacok jól működtek; a kormányzati beavatkozások azonban általában kudarcba fulladtak.

Az időszak, amiről beszélünk az 1865-ös évtől az 1900-as évek elejéig tartott. Ebben az időszakban az Egyesült Államok közvetett módon a kormány korlátozásával ösztönözte a vállalkozókat. A rabszolgaságot és a jövedelemadót megszüntették. A szövetségi kiadások csökkentek, és a szövetségi költségvetés szinte minden évben többlettel rendelkezett az 1800-as évek végétől. Más szavakkal: a szövetségi kormány nagyobb szabadságot teremtett, és egy stabil piacot is, ahol a vállalkozók kibontakozhattak.

Az 1800-as évek utolsó felében - amelyet történészek az úgynevezett „Arany Kornak” neveznek - elmondhatjuk, hogy az amerikai politikusok bizonyos mértékig levonták a tanulságot a múltból. Korábban ugyanis próbát tettek az állami szubvenciókkal a gőzhajóktól kezdve a transzkontinentális vasútvonalakon át, ám ezen kísérletek csúfos kudarcot vallottak. A politikusok ezután a szabad piachoz fordultak, a gazdasági fejlődés egy hatékonyabb stratégiájához. Cornelius Vanderbilt, James J. Hill, John D. Rockefeller és Charles Schwab egész világon híres sikerei hitelt adtak annak, hogy egy példátlanul korlátozott kormánynak mekkora jelentősége van a gazdaságra. És amikor a politikusok később a vámtarifák, a magas jövedelemadók, a monopóliumellenes törvények és az acélüzemek vezetésére tettek kísérletet, abból a célból hogy háborús fegyvereket állítsanak elő, az eredmények ismét legtöbbször csak akadályozták az amerikai gazdasági fejlődést. A szabad piacok jól működtek; a kormányzati beavatkozások azonban általában kudarcot vallottak. 


Miért van akkor az, hogy oly sok éven át, a legtöbb történész az ellenkező leckét tanította? Azért, mert nem tettek különbséget a politikai vállalkozók között, akik szövetségi támogatással próbáltak sikerrel járni, és a piaci vállalkozók között, akik elkerülték a támogatásokat, és jobb termékeket igyekeztek létrehozni alacsonyabb árakon. Ehelyett a legtöbb történész azt prédikálta, hogy a legtöbb vállalkozó, ha nem is feltétlenül mindegyik, nem több mint egy „rabló báró”. Beruházásaikkal nem gazdagították az Egyesült Államokat; ehelyett megtévesztették a közvéleményt, és korrumpálták az amerikai politikai és gazdasági életet. A kormányzat részéről tehát azért volt szükség a gazdaságba való beavatkozásra, hogy megmentsék az országot a kapzsi üzletemberektől.

Az antikapitalisták befolyása

Ennek a negatív nézetnek a katalizátora Matthew Josephson történész volt, aki egy mérföldkőnek számító könyvet írt a "Rabló Bárók" címmel. Josephson egy zsidó bankár fia volt, New Yorkban nőtt fel, és a Columbia Egyetemen végzett. A Columbián ihletést kapott Charles Beard-től, amerika egyik legfontosabb progresszív történészétől, aki szimpatizált a szocializmussal. „Beard egy igazi varázsló.” - emlékezett vissza Josephson. Az ő előadásai tüzelték Josephsont a radikális politika felé vezető úton.

Az 1920-as években, a diploma megszerzése után, Josephson újságíróvá vált, Franciaországba emigrált, és visszatérése után New York irodalmi elitjének részévé vált. Ő és Beard 1930-ban újra felvették a kapcsolatot, és a mentor arra buzdította a hallgatóját, hogy írjon egy könyvet, amelyben megbélyegzi azokat embereket, akik Amerika ipari hatalmát létrehozták. „Ó! Azok a tiszteletreméltók - mondta Beard az amerikai kapitalistákról -, Ó! A tiszteletreméltó templomaikat - hogy gyűlölöm, hogy szeretném porba rántani őket! ” Beard szerencséjére, Josephson készséggel állt a feladat elvégzésére. Josephson a Rabló Bárókat Beard-nek, a könyv tartalmáért leginkább felelős történésznek dedikálta.

Josephson könyvének kutatását 1932-ben kezdte meg, a nagy gazdasági válság mélypontján. Az üzletemberek praktikus bűnbakok voltak a válság során, és Josephson azt a marxista álláspontot képviselte, miszerint a nagy gazdasági válság a kapitalizmus bukásának és a kommunizmus diadalának utolsó fázisa volt. A szovjet Pravda címú újság számára adott interjújában Josephson elmondta, hogy mennyire élvezi „az üzleti sikerkultuszunk és optimizmusunk bukását”. Hozzátette: „A Szovjetuniónak a ránk jellemző őrülettől való szabadsága a világ legjobb érve társadalmunk újjáépítéséhez egy olyan új formában, amely ugyanolyan központosított, mint Oroszország gazdasága. . . .”

Szélsőséges vonzódás a kommunista párthoz

Noha nem volt a kommunista párt tagja, 1932-ben Josephson nyílt levélben támogatta a kommunista párt jelöltjeit az Egyesült Államokban. "Úgy gondoljuk" - szólt a levél -, "hogy a káosz, a félelmetes pazarlás és a jelenlegi gazdasági rendszerben rejlő leírhatatlan szenvedés elleni tiltakozás egyetlen hatékony módja a kommunista jelöltek megszavazása."

Josephson az 1930-as évekre válságba fordult kapitalista rendszer eredetét az 1800-as évek végi vállalkozókig vezette vissza. Miközben leírta, hogy mit gondol az acél-, olaj- és egyéb iparágak pazarló, kapzsi, és korrupt fejlődéséről a kapitalizmus alatt, úgy gondolta, hogy elmagyarázza az olvasóknak, hogy mi okozta a válságot. „Nem vagyok teljesen marxista - ragaszkodott hozzá Josephson -, de a könyvem központi eleme az ipari koncentráció folyamatának elmélete, amit Karl Marx A tőke című könyvének első részében fejtett ki."

Josephson soha nem szándékozott objektív képet adni az amerikai gazdasági életről. Kevés kutatást végzett és elsősorban olyan másodlagos forrásokat használt, amelyek alátámasztották a marxista nézetét. Amint az Új Köztársaságban leírta: "Ahelyett, hogy megvetjük a propagandát, nemesebben, ügyesebben kell használnunk, mint elődeink, és a mai nyelven és szlogeneken keresztül kell megszólalnunk." Így drámai történetekkel, anekdotákkal és innuendókkal töltötte meg a Rabló bárókat, amelyek megalázták az amerikai vállalkozókat és megalapoztak a masszív kormányzati beavatkozásoknak.

A rabló bárók hazugságai

Ha a propaganda a cél, akkor a pontosság az áldozat. A Rabló bárók ténybeli hibáktól hemzseg. Csak a 14. oldalon Josephson legalább egy tucat hibát követ el amikor Vanderbiltről és a gőzhajókről ír. Itt egy mondat három hibával:

Az 1858-ban a Szenátusban megvitatott "szállítási támogatások" körüli botrányok során kiderült, hogy Vanderbilt és E. K. Collins a Pacific Mail Steamship Line-tól voltak a fő "fosztogatók", akik néha jóban voltak, néha zsarolták egymást.

Először is: E. K. Collins soha nem volt a Pacific Mail Steamship Line vezetője; valójában egyáltalán nem volt vele kapcsolatban. Másodszor, Vanderbilt és William H. Aspinwall, a Pacific Mail Steamship Line tényleges vezetője soha nem zsarolták egymást. Harmadszor, a Pacific Mail Steamship Line, nem Vanderbilt volt a „fő fosztogató”. Vanderbilt nem részesült szövetségi támogatásban, a Pacific Mail Steamship Line igen. Ami valójában történt az az, hogy Vanderbilt a cégének alacsony árain keresztül felfedte, hogy a szövetségi támogatás a Pacific Mail Steamship Line esetében korrupcióhoz vezetett.

Az összes hibánál azonban fontosabb, hogy Josephson nem tett különbséget a piaci vállalkozók, mint például Vanderbilt, Hill és Rockefeller, és a politikai vállalkozók, mint Collins, Villard és Gould között. Egyszerűen egy kalap alá vette őket. Josephson azonban volt elég őszinte ahhoz, hogy megemlítse néhány piaci vállalkozó eredményét. James J. Hill, ahogy Josephson elismerte, egy „ügyes adminisztrátor” volt és „sokkal hatékonyabb”, mint az államilag támogatott versenytársai. Andrew Carnegie „egy jól megépített, műszaki szempontból kiemelkedő üzemmel” rendelkezett; és John D. Rockefeller „egy nagyszerű innovátor volt”, kiváló „marketing módszerekkel”, továbbá „páratlan hatékonyságot és szervezési készséget mutatott”.

Az összes hibánál azonban fontosabb, hogy Josephson nem tett különbséget a piaci vállalkozók és a politikai vállalkozók között.

Josephson haragjának nagy része a politikai vállalkozók felé irányul. Henry Villard államilag támogatott Northern Pacific vasútja a „csapnivaló hitelminősítésével és magas kamataival” azt mutatta, hogy „látszólag keveset tudott a vasútépítésről”. Josephson megjegyzi, hogy a Union Pacific és a Central Pacific vezetői „hanyagul vezették a cégeiket... [aminek az eredménye az volt, hogy] a kiadások 70-75 százaléka pazarlás volt a szokásos építési viszonyokhoz mérten.” Josephsonnak azonban soha nem merült fel, hogy az állami támogatások ösztönözték ezen vasúti társaságokat arra, hogy a vezetőik sokkal többet fizessenek az építőanyagokért, és hogy ne biztonságos területeken építkezzenek. Josephson könyvében idéz „egy vasúti szakértőt”, aki a következőt mondta: „Úgy tűnik, hogy a szövetségi kormány... vállalta a kockázat nagy részét, de a kormányközeli vállalkozók szerezték meg az összes nyereséget ”- Josephson azonban soha nem vonja le az ebből fakadó következtetést.

Sztálin után epekedve

Amikor a Rabló Bárók 1934 márciusában megjelent, hat hónapra a legismertebb bestseller lett az Egyesült Államokban. Még ennél is lenyűgözőbb, hogy a szerző nem is tartózkodott ebben az időszakban Amerikában, hogy reklámozza könyvét. Oroszországba utazott ugyanis, hogy saját szemével csodálhassa meg Sztálin kommunista kísérletét. Ott tartózkodásakor Josephsont hírességként kezelték, és gondosan előkészített "vezetett" túrákra vitték az orosz acélgyárakba és cipőgyárakba. Hivatalos vacsorákon vett részt, és "válogatott" orosz írókkal és művészekkel is beszélt. Extatikus élmény volt számára. A Szovjetunió, Josephson elmodása szerint, "úgy tűnt, mint a világ reménysugara - az egyetlen nagy nemzet, amelyet az értelem emberei irányítanak".

Josephson, a gondos orosz felügyelet mellett, soha nem találkozott azzal a többszázezer Ukránnal, akiket akkoriban éheztettek halálra Sztálin brutális kollektivizációja alatt; nem látta továbbá a szovjet gulágokat vagy börtönöket sem, ahol disszidensek ezreit kényszerítették kemény munkára és a korai halálba. Josephson azzal sem volt tisztában, hogy az általa látott szovjet gyárakat legtöbbször közvetlenül a nyugati kapitalista gyárakról másolták le - és ezeket Sztálin elkobzó adóztatási módszereiből finanszírozták. Ehelyett Josephson azt hitte, hogy a "munkások paradicsomára" lelt, ami a központi tervezés és a kíváló vezetők meglétének logikus eredménye.

„Mielőtt az emberek ítéletet modanának Sztálin elvtársról - írta Josephson -, ide kellene jönniük, és a saját szemükkel megtekinteni az Alkotását.

„Mielőtt az emberek ítéletet modanának Sztálin elvtársról - írta Josephson -, ide kellene jönniük, és a saját szemükkel megtekinteni az Alkotását. Lenyűgöző; a történelem során kevés más államférfi tudott ennyi eredményt felmutatni." Valójában Sztálin szinte semmi eredményt nem volt képes felmutatni. Bemutató gyárait - az autógyárakat, a vasútvonalakat és vízerőműveket - amerikaiak vagy európaiak kölcsönözték vagy építették, ezeket pedig Sztálin gyakran az éhező szovjet gazdáktól elkobzott termények árából fizette ki.

A hazugságok általánosan elfogadott igazsággá váltak

Mire Josephson visszatért Amerikába bestseller könyvének pompás kritikái születttek és hatalmas példányszámban kelt el. Allan Nevins történész például a „Rabló Bárókat” egy „tour de force”-nak nevezte, a Virginia Quarterly Review kijelentése szerint pedig a könyv „kötelező olvasmány” kellene hogy legyen. Josephson számára még fontosabb volt azonban, hogy a gazdasági történelemről alkotott progresszív elképzelése bejutott a középiskolai és a főiskolai tankönyvekbe. A „rabló báró” kifejezés az 1800-as évek és az utánuk követlező Amerikai vezető vállalkozók új címkéjévé vált. Thomas Brewer történész, aki 1970-ben a "Rabló bárók: szentek vagy bűnösök?" című könyvet szerkesztette megfigyelte, hogy az írók többsége továbbra is Josephson interpretációját vallották magukénak. David Shi történész szintén egyetért Brewerrel: "A Rabló bárók egy generáción át alapműnek számított a területen." Sok tankönyvíró számára ez azonban még ma is így van. Az Egyesül Államokban a 2015. évi történelemvizsgára felkészítő fő tanítási segédanyagban az írók a következőt írják:

Amerika [1877 és 1900 között] úgy látszott, hogy a jólét korszakába lépett. Néhány család példátlan gazdagságot halmozott fel, de a kevesek gazdagsága sok ember szegénységére épült.

Miután elítélte az amerikai vállalkozókat és megoldásként a kormányt promotálta, Josephson elkezdett dolgozni a The Politicos című folytatáson, amely az Arany Kor politikájáról szólt. Ahogy a Rabló bárok kutatása során tette, Josephson ismét csak a nézeteivel egybevágó, főként másodlagos forrásokat olvasott, azokat is felületesen. Könyvét sietve írta, ami hibákkal és ferdítésekkel van tele. Valójában Josephson be is vallotta Charles Beardnak, hogy „minden óvintézkedésem ellenére sok történelmi pontatlanság maradhatott a könyvemben”. Erre Beard csupán azt válaszolta: „A összes történelem könyv pontatlan”, és arra sürgette Josephson-t, hogy mindezek ellenére tegye közzé könyvét - amit Josephson meg is tett.

Hogy ha Josephson kutatása annyira felületes volt, és értelmezése olyan elfogult, hogyan történhetett, hogy a Rabló Bárók által tálalt világnézet annyira meghatározó lett az amerikai történelemírásban? Először is, Josephson 1934-ben, a nagy gazdasági világválság legsötétebb napjaiban tette közzé könyvét. Onnantól kezdve a progresszív történészek kezdték el uralni a történelemírást, akik szívesen hajlottak arra, hogy a rabló bárók új generációját vádolják az amerikai gazdaság összeomlásáért.

A Rabló bárók világnézetét meghatározó marxista történészek tették magukévá, akik a II. Világháború után a történelmi szakma nagy részére meghatározó befolyással voltak. 

Ezek a történészek figyelmen kívül hagyták a Hoover és Roosevelt elnökök alatt elkövetett katasztrofális kormányzati beavatkozásokat, amelyek hozzájárultak a nagy gazdasági válság lángjának belobbantásához és annak fenntartásához. Ezek között a káros szövetségi intézkedések között volt a Federal Reserve rosszul időzített kamatláb-emelése, amely megnehezítette a pénzkölcsönzést; Hoover elnök baklövése a Farm Board kapcsán; az Egyesült Államok története során a legmagasabb mértékű Smoot-Hawley vám törvénybe iktatása; és a katasztrofális Reconstruction Finance Corporation, amely masszív vállalati mentőcsomagokat nyújtott politikai vállalkozók számára. Végül Hoover vízbe fojtotta a beruházásokat a Mellon féle adócsökkentések visszavonásával és egy példátlan adóemelés előmozdításával. Ezek a különféle beavatkozások megfojtották a piaci vállalkozókat és helyzetbe hozták a politikai vállalkozókat. A történészek azonban a történet ezen részét figyelmen kívül hagyták.

Josephson sikerének második oka az, hogy a Rabló Bárók világnézetét meghatározó marxista történészek tették magukévá, akik meghatározó befolyást gyakoroltak a II. Világháború utáni történelemírásra. Richard Hofstadter például hosszú ideig professzori pozíciót töltött be a Columbia Egyetemen. Kétszer nyert Pulitzer-díjat, bestseller történelem könyveket írt, és segített egy egész generációnyi történész felnevelésében. Hofstadterről tudni kell, hogy csatlakozott a Fiatal Kommunista Ligához a főiskolán, majd később a Kommunista Párthoz is. "A [Kommunista Párthoz] való csatlakozásom alapvető oka - mondta Hofstadter -, hogy nem kedvelem a kapitalizmust, és meg akarok szabadulni tőle." Noha Hofstadter hamarosan kilépett a kommunista pártból, továbbra is ellensége maradt a kapitalizmusnak, aminek hangot is adott a Társadalmi Darwinizmus az Amerikai Gondolkodásban és a Reform Korszakában című könyveiben, és egy közismert tankönyvben, ami Az Egyesült Államok: Egy Köztársaság Története címmel jelent meg.

Írta: Burton W. Folsom 

Eredetileg megjelent: a Foundation for Economic Education oldalán.Régebbi Posztok Újabb Posztok